3 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Wybierz Chrystusa

27/01/19 ks. Piotr Winkler
Dziś znajdujemy świadectwo o Jezusie Chrystusie. Sam objawia się swoim rodakom – mieszkańcom Nazaretu – jako Mesjasz. Do siebie samego odnosi słowa proroctwa Izajasza, przywołując je w synagodze: „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał Mnie”. (Łk 4, 18). Słuchający Go doskonale zdawali sobie sprawę, co mówi i o kim mówi. Wszak wiedzieli, że mesjasz to ma być ktoś „namaszczony i posłany”, jak to zapowiedział prorok...