4 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Specjaliści od życia duchowego

03/02/19 ks. Bartłomiej Poznański
Dzisiaj można by zapytać, a co ze specjalistami od życia duchowego? O niektórych może słyszeliśmy, znamy nazwiska jakichś księży, zakonnic czy zakonników. Błędem byłoby jednak sądzić, że ta specjalność zastrzeżona jest tylko dla duchownych. A czy człowiek świecki nie mógłby być takim specjalistą? Co więcej, czy każdy z nas nie mógłby się wyspecjalizować w tej materii? (...).