Polecamy
Josemaria Escriva. Przekroczyć marzenia
Pedro Casciaro
KSIĄŻKA
39,90 zł 34,00 zł

5 niedziela okresu zwykłego

Sugestia programowa
10/02/19
Wskazanie na życie chrześcijanina przemienionego przez Ducha Świętego: W Eucharystii wierni doświadczyli zbawczego spotkania ze świętym Bogiem. Teraz z mocą i zapałem Ducha mogą być prorokami wobec innych – mogą „łowić” ludzi, co zgodnie z grecką etymologią tego słowa oznacza ich ratowanie (dosł. „wybawienie od śmierci i pozostawienie przy życiu”).
Homilia do dorosłych
10/02/19 Sławomir Zatwardnicki
Kaznodzieja przebywa w otoczeniu kobiet – tych zawsze jest więcej w kościołach. Środowisko niewiast pobożnych, tych co to często uciekają do kościoła przed swoimi trudnymi mężami. Podziwiają piękną mowę księdza. Czego nie ma w nim i tym, co mówi, że na jego słowa żaden mężczyzna nie rzuca sieci, by odtąd łowić ludzi? Czemu w ogóle nie przyjdzie mu do głowy, żeby formować świeckich liderów, którzy łowić będą uczniów?
Homilia do dorosłych
10/02/19 ks. Robert Klemens COr
Żeby świadomie przyjąć, uczestniczyć i korzystać z łask, których udziela Bóg, chcąc uczestniczyć we Mszy Świętej, trzeba sobie zdać sprawę na samym początku, że jest ona największym wyrazem miłości Stwórcy do stworzenia. Po prostu Bóg nas kocha i dlatego chce się z nami spotykać. On czeka z miłością. Warto sobie w tym momencie uświadomić jak ważna jest sprawa odpowiedzi na tę miłość. Ona warunkuje całe dalsze zaangażowanie...
Homilia do dorosłych
10/02/19 ks. Piotr Wojnar
Kapłaństwo to rzeczywistość tak wielka i wspaniała, że nie ma człowieka, który by do niej dorósł. Którzy księża nadają się do kapłaństwa? Nie ma takich. Nie ma chyba na świecie żadnego człowieka, który szczerze mógłby powiedzieć – „ja jestem dość wspaniały, żeby zasłużyć sobie na bycie księdzem”...
Homilia do młodzieży
10/02/19 ks. Paweł Bogdanowicz COr
Boże słowo (jeśli dobrze pamiętamy ze szkolnej katechezy) jest jednym z samoobjawień Boga. Czyli Bóg przez swoje słowo „mówi jak jest” (patrz Mariusz Max Kolonko). Obwieszcza w nim co już się stało, a co jeszcze się stanie w przyszłości (ogłasza proroctwo). W swoim słowie ukazuje nam swoją mądrość oraz plan dla naszego życia. Ok, jeśli tak jest(?!), to co chce przed nami odkryć Wszechmocny i na co chce nas mianować?
Homilia do dzieci
10/02/19 bp Antoni Długosz
Prorok Izajasz (obraz) i św. Łukasz (obraz) opowiadają dzisiaj o powoływaniu przez Pana Boga różnych ludzi do zadań proroka i apostoła. Prorok Izajasz (obraz) staje się „ustami” Pana Boga, by w Jego imieniu nawoływał ludzi do przemiany życia, czyli nawrócenia. Z kolei Piotr, Jakub i Jan (obraz) rezygnują z pracy rybaków, podczas której nie zawsze połów ryb kończył się sukcesem. Pan Jezus powołuje ich, by byli Jego apostołami...