5 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci

Jak spełniam swoje powołanie?

10/02/19 bp Antoni Długosz
Prorok Izajasz (obraz) i św. Łukasz (obraz) opowiadają dzisiaj o powoływaniu przez Pana Boga różnych ludzi do zadań proroka i apostoła. Prorok Izajasz (obraz) staje się „ustami” Pana Boga, by w Jego imieniu nawoływał ludzi do przemiany życia, czyli nawrócenia. Z kolei Piotr, Jakub i Jan (obraz) rezygnują z pracy rybaków, podczas której nie zawsze połów ryb kończył się sukcesem. Pan Jezus powołuje ich, by byli Jego apostołami...