5 niedziela okresu zwykłego
Homilia do młodzieży

Mianowany na…

10/02/19 ks. Paweł Bogdanowicz COr
Boże słowo (jeśli dobrze pamiętamy ze szkolnej katechezy) jest jednym z samoobjawień Boga. Czyli Bóg przez swoje słowo „mówi jak jest” (patrz Mariusz Max Kolonko). Obwieszcza w nim co już się stało, a co jeszcze się stanie w przyszłości (ogłasza proroctwo). W swoim słowie ukazuje nam swoją mądrość oraz plan dla naszego życia. Ok, jeśli tak jest(?!), to co chce przed nami odkryć Wszechmocny i na co chce nas mianować?