Polecamy
Pozostać w prawdzie Chrystusa. Małżeństwo i Komunia w Kościele katolickim Best
seller
pod red. Roberto Dodaro
KSIĄŻKA
28,00 zł 23,80 zł
5 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Moja droga do Boga

10/02/19 ks. Robert Klemens COr
Żeby świadomie przyjąć, uczestniczyć i korzystać z łask, których udziela Bóg, chcąc uczestniczyć we Mszy Świętej, trzeba sobie zdać sprawę na samym początku, że jest ona największym wyrazem miłości Stwórcy do stworzenia. Po prostu Bóg nas kocha i dlatego chce się z nami spotykać. On czeka z miłością. Warto sobie w tym momencie uświadomić jak ważna jest sprawa odpowiedzi na tę miłość. Ona warunkuje całe dalsze zaangażowanie...