5 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Sugestie słuchacza

10/02/19 Sławomir Zatwardnicki
Kaznodzieja przebywa w otoczeniu kobiet – tych zawsze jest więcej w kościołach. Środowisko niewiast pobożnych, tych co to często uciekają do kościoła przed swoimi trudnymi mężami. Podziwiają piękną mowę księdza. Czego nie ma w nim i tym, co mówi, że na jego słowa żaden mężczyzna nie rzuca sieci, by odtąd łowić ludzi? Czemu w ogóle nie przyjdzie mu do głowy, żeby formować świeckich liderów, którzy łowić będą uczniów?