5 niedziela okresu zwykłego
Sugestia programowa

Święty Bóg powierza naszym nieczystym ustom i słabym dłoniom dzieło głoszenia Ewangelii

10/02/19
Wskazanie na życie chrześcijanina przemienionego przez Ducha Świętego: W Eucharystii wierni doświadczyli zbawczego spotkania ze świętym Bogiem. Teraz z mocą i zapałem Ducha mogą być prorokami wobec innych – mogą „łowić” ludzi, co zgodnie z grecką etymologią tego słowa oznacza ich ratowanie (dosł. „wybawienie od śmierci i pozostawienie przy życiu”).
Homilista może w tym miejscu zadać wiernym pytanie: Czy mają w sobie pragnienie mówienia o Bogu? Brak tego pragnienia może być znakiem, że nie doszło jeszcze
do ich osobistego doświadczenia spotkania z Bogiem, że Eucharystię przeżywają bez świętego zadziwienia i bojaźni, lecz w niewierze i zarozumiałości. Warto też wyprowadzić zachętę do otwarcia się na Boże działanie, do uwierzenia Jego słowu, do zaproszenia Jezusa do „łodzi” swego życia. Wówczas we własnym życiu można doświadczyć przemieniającej mocy słowa Pańskiego. Warto tu np. wezwać wiernych do posłuszeństwa Bogu w sferze odniesienia do rzeczy materialnych oraz ludzkiej pracy. Na taką sferę ludzkiego życia
wskazuje Ewangelia. Pojawiają się tam: praca (łowienie ryb), rzeczy (łódź Piotra) oraz interesy (wspólnicy Piotra).
 
„W mocy Bożego Ducha”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2018/2019
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.