Polecamy
Jezus Best
seller
James Martin
KSIĄŻKA
39,90 zł 33,90 zł

6 niedziela okresu zwykłego

Sugestia programowa
17/02/19 ks. Stanisław Dyk
Wskazanie na życie chrześcijanina przemienionego przez Ducha Świętego: Podczas celebracji wierzący złożył nadzieję w Panu (por. pierwsze czytanie, psalm responsoryjny; Ewangelia). W Bożym słowie i darze Komunii św. znalazł nasycenie, pocieszenie i potwierdzenie swej wartości.
Homilia do dorosłych
17/02/19 Patryk Jakubowski
Zastanawiam się jak przez dzisiejszą ewangelię zrozumieć słowa Świętego Łukasza, dotyczące osób, którym się w życiu powodzi, które większość życia spędzają we wszelkim dostatku: duchowym i materialnym, i czują się dobrze. Zachęcam kaznodziejów, aby układając homilię powstrzymywali się od patetycznych archaizmów a raczej kierowali uwagę wiernych na aktualność słowa Bożego.
Homilia do dorosłych
17/02/19 ks. Paweł Wygralak
Człowiek wiary powinien być człowiekiem zaufania Bogu, zawierzenia Mu każdej sfery swego życia. Prorok Jeremiasz używa dzisiaj bardzo wymownego obrazu. Człowiek, który zaufał Bogu jest podobny do krzewu, który nie boi się suszy. Wie bowiem, że ta mu nie grozi, skoro całą ufność położył w Bogu. A zatem zaufanie i powierzenie Panu Bogu swego życia daje człowiekowi nade wszystko wewnętrzny pokój. Jest bowiem pewien, że znajdując się w najlepszych rękach, Bożych rękach, może mieć poczucie pełnego bezpieczeństwa o swoją przyszłość...
Homilia do dorosłych
17/02/19 ks. Tomasz R. Kubak
Jezus wskazuje, że pozazdrościć można „ubogim”. Bieda nie jest czymś, czego Bóg chce dla nas. Co zatem Jezus chce nam powiedzieć? Niekoniecznie chodzi o ubóstwo rozumiane jako brak środków materialnych do życia. Chodzi raczej o świadomość niewystarczalności. To powinno być uniwersalne doświadczenie nas wszystkich. Potrzebuję Boga i wiem to. Może potrzebuję Go, bo w jakiejś dziedzinie życia nie umiem sobie poradzić...?
Homilia do młodzieży
17/02/19 o. Marcin Wrzos OMI
Jezus schodzi z góry i spotyka ludzi będących na marginesie społeczeństwa. Wiecie: biednych, chorych, bezdomnych, niewierzących, a może nawet ciekawych toku wydarzeń anarchistów. Bardzo umęczonych, skopanych przez życie. Nie wiem, czy zauważyłeś: podniósł oczy tylko na swych uczniów, choć były tysiące innych ludzi. Nie dlatego, że innych nie dostrzegał, tylko chciał, by tysiące dostrzegły to, na kogo On patrzy. Tak jakby mocą tego spojrzenia można było wszystko uczynić naczyniem szczęścia, nawet głód, smutek, nienawiść, wykluczenie i płacz...
Homilia do dzieci
17/02/19 ks. Łukasz Bąbelek
Ewangelia o błogosławieństwach jest nam dobrze znana. Jednak w redakcji św. Łukasza błogosławieństwa są zestawione z mocnymi groźbami. Jezus zwraca się do uczniów odtrąconych i pogardzonych przez ten świat jak i do uczniów, którzy mocno duchem świata żyją. Jezus tłumaczy to swoim uczniom, którzy czekają, aby Go posłuchać. Trochę tak jak w szkole Pan tłumaczy co się wydarzy w życiu tych pogardzonych, a co czeka tych, którzy się oddalają...