6 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Błogosławieni jesteście…

17/02/19 ks. Paweł Wygralak
Człowiek wiary powinien być człowiekiem zaufania Bogu, zawierzenia Mu każdej sfery swego życia. Prorok Jeremiasz używa dzisiaj bardzo wymownego obrazu. Człowiek, który zaufał Bogu jest podobny do krzewu, który nie boi się suszy. Wie bowiem, że ta mu nie grozi, skoro całą ufność położył w Bogu. A zatem zaufanie i powierzenie Panu Bogu swego życia daje człowiekowi nade wszystko wewnętrzny pokój. Jest bowiem pewien, że znajdując się w najlepszych rękach, Bożych rękach, może mieć poczucie pełnego bezpieczeństwa o swoją przyszłość...