6 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Bóg jest wiarygodny

17/02/19 ks. Tomasz R. Kubak
Jezus wskazuje, że pozazdrościć można „ubogim”. Bieda nie jest czymś, czego Bóg chce dla nas. Co zatem Jezus chce nam powiedzieć? Niekoniecznie chodzi o ubóstwo rozumiane jako brak środków materialnych do życia. Chodzi raczej o świadomość niewystarczalności. To powinno być uniwersalne doświadczenie nas wszystkich. Potrzebuję Boga i wiem to. Może potrzebuję Go, bo w jakiejś dziedzinie życia nie umiem sobie poradzić...?