Polecamy
Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego... Kazania katechizmowe cz. I
ks. Piotr Ostański
KSIĄŻKA
20,00 zł 17,00 zł
6 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Sugestie słuchacza

17/02/19 Patryk Jakubowski
Zastanawiam się jak przez dzisiejszą ewangelię zrozumieć słowa Świętego Łukasza, dotyczące osób, którym się w życiu powodzi, które większość życia spędzają we wszelkim dostatku: duchowym i materialnym, i czują się dobrze. Zachęcam kaznodziejów, aby układając homilię powstrzymywali się od patetycznych archaizmów a raczej kierowali uwagę wiernych na aktualność słowa Bożego.