7 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Odpuść nam nasze winy…

24/02/19 ks. Marek Piedziewicz
Młody Dawid, o którym przed chwilą słyszeliśmy, mógł zemścić się na królu Saulu, który od dłuższego czasu go ścigał. Historia obydwu mężczyzn jest przedziwna. Saul został wybrany na pierwszego króla w dziejach Izraela. Ponieważ sprzeniewierzył się swojej misji Bóg wybrał, jeszcze za jego życia, Dawida na jego następcę...