7 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Sugestie słuchacza

24/02/19 Olaf Szczypiński
Chciałbym usłyszeć wyjaśnienie, co w tradycji starotestamentowej oznacza włócznia oraz bukłak oraz odpowiedź na następujące pytania: czy można wydarzenie z pierwszego czytania interpretować jako zapowiedź panowania Dawida? Czy włócznia i bukłak to atrybuty pomazańca Bożego? Dlaczego akurat te przedmioty zabrał Dawid? Czemu je oddał na wierzchołku góry?