Polecamy
... bo Ty jesteś ze mną. Duchowe świadectwo z Syberii
o. Walter J. Ciszek i o. Daniel Flaherty
KSIĄŻKA
29,90 zł 25,50 zł

Chrzest Pański

Sugestia programowa
13/01/19 ks. Stanisław Dyk
Wskazanie na życie chrześcijanina przemienionego przez Ducha Świętego: Wierzący odnowiony w Eucharystii przez Ducha Świętego naśladuje wobec braci postawę Boga, objawioną w tekstach świętych: przygarnia braci; używa swojej siły, aby chronić słabych („baranki i owce matki” – pierwsze czytanie); nie potępia zbyt pochopnie, lecz solidaryzuje się z grzesznikami po to, aby ich „podnieść” – przywrócić do wspólnoty z Bogiem (por. Ewangelia – gest Jezusa w Jordanie).
Homilia do dorosłych
13/01/19 Rafał Bernard
Skąd się wziął chrzest? Z pogańskich praktyk inicjacyjnych? Chrzest bojowy, chrzest równikowy – doskonale rozumiemy to słowo w odniesieniu do pierwszej walki czy pierwszego przekroczenia równika, sytuacji zarówno ważnych i autentycznych, jak i prozaicznych, zwyczajowych. A jak odbieram chrzest chrześcijański? Jako coś prawdziwego i ważnego, czy tylko zwyczajowego?
Homilia do dorosłych
13/01/19 ks. Wojciech Nowicki
Moglibyśmy jednak zapytać: czy do nawrócenia nie wzywało wcześniej wielu proroków? Czym jeszcze to wołanie różni się od poprzednich? Przede wszystkim tym, że Jan łączy swoje wezwanie z zapowiedzią: „Idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów”. Jan chrzci wodą, jednak u progu stoi już Ten Większy, Baranek Boży, Jezus Chrystus, który będzie chrzcił Duchem i ogniem. To dopiero Jego misja, a przede wszystkim krzyż i zmartwychwstanie, nadadzą obmyciu wodą nowego znaczenia...
Homilia do dorosłych
13/01/19 ks. Łukasz Figurski
W wywiadzie przeprowadzonym z Franciszkiem padła prośba, by papież sam się określił: kim jest Jose Maria Bergoglio? Papież odpowiedział: „Nie wiem, jaka byłaby najlepsza definicja... Ja jestem grzesznikiem. To jest ta najlepsza z definicji. Jestem grzesznikiem. Tak, to najlepsza odpowiedź, która pochodzi z wewnątrz i którą uważam za najprawdziwszą, brzmi właśnie tak: jestem grzesznikiem, na którego spojrzał Pan. (...) I to właśnie powiedziałem, kiedy zapytali mnie, czy przyjmuję wybór konklawe”.
Homilia do młodzieży
13/01/19 s. Urszula Kłusek SAC
A ty, na co czekasz? Czego spodziewasz się od Boga, czego z napięciem oczekujesz? Jakie słowo Boga, jaka Jego obietnica zapadła w twoje serce tak głęboko, że teraz z wiarą i napięciem, które pcha cię do podejmowania konkretnego wysiłku wiary, oczekujesz na spełnienie Bożej obietnicy? Może ktoś z was myśli teraz, że niczego takiego w sobie nie znajduje, że nie ma w sobie pragnień i nadziei związanych z Bogiem. A może ktoś inny myśli o czymś małym i prostym, żeby nie powiedzieć o czymś bez większego znaczenia...
Homilia do dzieci
13/01/19 ks. Dariusz Zuber
W czasach gdy żył Jezus, prorok Jan Chrzciciel udzielał chrztu ludziom, którzy obiecywali Panu Bogu poprawę, przyrzekając, że już nie będą zasmucać Go swoimi grzechami. Do Jana przychodziły tłumy, stali oni w długiej kolejce czekając na chrzest. Prorok Jan udzielając im chrztu mówił, że chrzci ich tylko wodą, ale Pan Jezus, który przyjdzie będzie chrzcił Duchem Świętym. Do tej kolejki czekających na chrzest, dołączył się też w końcu Pan Jezus. I gdy prorok Jan ochrzcił Jezusa Chrystusa stało się coś niebywałego...