Chrzest Pański
Homilia do dzieci

Bóg ma w nas upodobanie

13/01/19 ks. Dariusz Zuber
W czasach gdy żył Jezus, prorok Jan Chrzciciel udzielał chrztu ludziom, którzy obiecywali Panu Bogu poprawę, przyrzekając, że już nie będą zasmucać Go swoimi grzechami. Do Jana przychodziły tłumy, stali oni w długiej kolejce czekając na chrzest. Prorok Jan udzielając im chrztu mówił, że chrzci ich tylko wodą, ale Pan Jezus, który przyjdzie będzie chrzcił Duchem Świętym. Do tej kolejki czekających na chrzest, dołączył się też w końcu Pan Jezus. I gdy prorok Jan ochrzcił Jezusa Chrystusa stało się coś niebywałego...