Chrzest Pański
Homilia do dorosłych

Chce być tam, gdzie oni być muszą

13/01/19 ks. Łukasz Figurski
W wywiadzie przeprowadzonym z Franciszkiem padła prośba, by papież sam się określił: kim jest Jose Maria Bergoglio? Papież odpowiedział: „Nie wiem, jaka byłaby najlepsza definicja... Ja jestem grzesznikiem. To jest ta najlepsza z definicji. Jestem grzesznikiem. Tak, to najlepsza odpowiedź, która pochodzi z wewnątrz i którą uważam za najprawdziwszą, brzmi właśnie tak: jestem grzesznikiem, na którego spojrzał Pan. (...) I to właśnie powiedziałem, kiedy zapytali mnie, czy przyjmuję wybór konklawe”.