Chrzest Pański
Sugestia programowa

Odradzający dar Ducha uzdalnia do życia pobożnego, sprawiedliwego i łagodnego

13/01/19 ks. Stanisław Dyk
Wskazanie na życie chrześcijanina przemienionego przez Ducha Świętego: Wierzący odnowiony w Eucharystii przez Ducha Świętego naśladuje wobec braci postawę Boga, objawioną w tekstach świętych: przygarnia braci; używa swojej siły, aby chronić słabych („baranki i owce matki” – pierwsze czytanie); nie potępia zbyt pochopnie, lecz solidaryzuje się z grzesznikami po to, aby ich „podnieść” – przywrócić do wspólnoty z Bogiem (por. Ewangelia – gest Jezusa w Jordanie).
Święty Paweł powie zaś, że po „ukazaniu się łaski Bożej” (wiernym łaska ta ukazała się we chrzcie i Eucharystii) jesteśmy wezwani do tego, aby żyć „pobożnie i sprawiedliwie” (drugie czytanie). W dalszej części swego listu zaś wskazuje na konkrety takiej postawy chrzcielnej: „nikogo nie lżyć, unikać sporów, odznaczać się uprzejmością, okazywać każdemu człowiekowi wszelką łagodność” (Tt 3, 2).
 
„W mocy Bożego Ducha”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2018/2019
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.