Polecamy
Katolicy powróćcie do domu. Niezwykły Boży plan na twoje życie Best
seller
Tom Peterson
KSIĄŻKA
20,00 zł 9,00 zł
Chrzest Pański
Sugestia programowa

Odradzający dar Ducha uzdalnia do życia pobożnego, sprawiedliwego i łagodnego

13/01/19 ks. Stanisław Dyk
Wskazanie na życie chrześcijanina przemienionego przez Ducha Świętego: Wierzący odnowiony w Eucharystii przez Ducha Świętego naśladuje wobec braci postawę Boga, objawioną w tekstach świętych: przygarnia braci; używa swojej siły, aby chronić słabych („baranki i owce matki” – pierwsze czytanie); nie potępia zbyt pochopnie, lecz solidaryzuje się z grzesznikami po to, aby ich „podnieść” – przywrócić do wspólnoty z Bogiem (por. Ewangelia – gest Jezusa w Jordanie).
Święty Paweł powie zaś, że po „ukazaniu się łaski Bożej” (wiernym łaska ta ukazała się we chrzcie i Eucharystii) jesteśmy wezwani do tego, aby żyć „pobożnie i sprawiedliwie” (drugie czytanie). W dalszej części swego listu zaś wskazuje na konkrety takiej postawy chrzcielnej: „nikogo nie lżyć, unikać sporów, odznaczać się uprzejmością, okazywać każdemu człowiekowi wszelką łagodność” (Tt 3, 2).
 
„W mocy Bożego Ducha”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2018/2019
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.