Chrzest Pański
Homilia do dzieci - Niedziela z Owieczką

Przez chrzest jestem dzieckiem Bożym

13/01/19 ks. Andrzej Muńko
Celem kaznodziei jest uświadomienie dzieciom znaczenia chrztu świętego w życiu chrześcijanina. Przygotowujemy wodę święconą, białą szatą, świecę. Na obrazku Owieczka Magda zagląda do chrzcielnicy.