Chrzest Pański
Homilia do dorosłych

Sugestie słuchacza

13/01/19 Rafał Bernard
Skąd się wziął chrzest? Z pogańskich praktyk inicjacyjnych? Chrzest bojowy, chrzest równikowy – doskonale rozumiemy to słowo w odniesieniu do pierwszej walki czy pierwszego przekroczenia równika, sytuacji zarówno ważnych i autentycznych, jak i prozaicznych, zwyczajowych. A jak odbieram chrzest chrześcijański? Jako coś prawdziwego i ważnego, czy tylko zwyczajowego?