Chrzest Pański
Homilia do dorosłych

W chrzcie otrzymaliśmy wszystko

13/01/19 ks. Wojciech Nowicki
Moglibyśmy jednak zapytać: czy do nawrócenia nie wzywało wcześniej wielu proroków? Czym jeszcze to wołanie różni się od poprzednich? Przede wszystkim tym, że Jan łączy swoje wezwanie z zapowiedzią: „Idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów”. Jan chrzci wodą, jednak u progu stoi już Ten Większy, Baranek Boży, Jezus Chrystus, który będzie chrzcił Duchem i ogniem. To dopiero Jego misja, a przede wszystkim krzyż i zmartwychwstanie, nadadzą obmyciu wodą nowego znaczenia...