Polecamy
Josemaria Escriva. Przekroczyć marzenia
Pedro Casciaro
KSIĄŻKA
39,90 zł 34,00 zł

Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

Sugestia programowa
01/01/19
Zbawiciel udziela nam Ducha, abyśmy żyli jako ludzie wolni
01/01/19 Anna Lipczyńska
Po pierwsze – Jezus Chrystus jest odwiecznym Bogiem, więc Boża Rodzicielka Maryja nie zrodziła bóstwa, lecz dała ludzką naturę Bogu Człowiekowi. Po drugie – Macierzyństwo Maryi jest absolutnie wyjątkowe, gdyż jest dziewicze. Tu warto wyjaśnić pojęcie dogmatu. I po trzecie – uroczystość Bożego Macierzyństwa Maryi Dziewicy jest świętem tyleż samo maryjnym, co i ku czci Jej Syna, Jezusa Chrystusa. Warto o tym przypomnieć, a może wręcz wyjaśnić, dlaczego tak jest.
Homilia do dorosłych
01/01/19 ks. Maciej Szczepaniak
Przyjście Chrystusa przyniosło ludzkości dojrzałość. Ale o kim możemy właściwie powiedzieć: to naprawdę dojrzały chrześcijanin? Jedną z ważnych podpowiedzi na tak postawione pytanie daje nam św. Paweł w Liście do Koryntian. Chrześcijan dojrzały to człowiek, u którego wiara w Boga rodzi uczynki miłości.
Homilia do dorosłych
01/01/19 ks. Dariusz Dąbrowski COr
Wiele bram już przekroczyliśmy w naszym życiu. Pierwszą z nich była brama życia. „Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię” (Jr 1, 5). Potem przeszliśmy bramą chrztu do nowego życia: „Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z Ducha narodziło, jest duchem” (J 3, 5-6). Tętniące życiem łaski bramy naszego kościoła w minionym roku otworzyły się wiele razy dla dzieci przyjmujących chrzest (warto podać liczbę ochrzczonych dzieci). Wiele dzieci pogłębiło tę więź przystępując do pierwszej komunii świętej (warto podać również liczbę dzieci, które przystąpiły do komunii). Dla wielu (podać ilu) par narzeczonych otworzyły się bramy naszego kościoła, aby mogli złożyć śluby przed Bogiem: miłości, wierności i uczciwości małżeńskiej, zawierając święty sakrament małżeństwa. Tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela. Trudno podać liczbę osób, które doświadczyły łaski przebaczenia grzechów klękając przed bramą miłosierdzia Bożego na stopniach konfesjonałów.
Homilia do młodzieży
01/01/19 s. Arletta Ziółkowska
Pasterze uczą nas jak się zapatrzeć na Jezusa Zbawiciela. Zapatrzeć się tak, by uwierzyć, że to naprawdę On – Bóg, który jest z nami. Bóg, który jest Panem czasu. Bóg, który daje nam nowe, dla nas nieznane dni. Ci pasterze sprzed dwóch tysięcy lat zadziwiają nas swoją prostą, szczerą wiarą. Od nich możemy się uczyć adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Klęknąć i patrzeć. Zostawić przed Jezusem swój czas, swoje troski i radości, swoje obawy o to, co przyniosą przyszłe dni.
Homilia do dzieci
01/01/19 Lidia Lasota
Nasze mamy to też takie najpiękniejsze perły. Kto kocha swoją mamę? (rozmowa z dziećmi). A kto opowie jaka jest jego mama? (rozmowa z dziećmi). Widzicie jakie wspaniałe są nasze mamy. One służą nam całe życie. Gdy byliśmy mali, nie spały po nocach, tylko nas doglądały. Gdy byliśmy chorzy, ratowały nas z każdej dolegliwości. Zbijały wysoką gorączkę. Masowały chore brzuszki. Podawały syrop na zachrypnięte gardła. Mama zawsze ugotuje, to, co lubimy najbardziej. Martwi się, gdy my się martwimy. Śmieje się, gdy my jesteśmy weseli. Kocha nas nawet wtedy, gdy jesteśmy niegrzeczni. I to się nigdy nie zmieni.