Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

Dobrze byłoby przypomnieć… - sugestie słuchacza

01/01/19 Anna Lipczyńska
Po pierwsze – Jezus Chrystus jest odwiecznym Bogiem, więc Boża Rodzicielka Maryja nie zrodziła bóstwa, lecz dała ludzką naturę Bogu Człowiekowi. Po drugie – Macierzyństwo Maryi jest absolutnie wyjątkowe, gdyż jest dziewicze. Tu warto wyjaśnić pojęcie dogmatu. I po trzecie – uroczystość Bożego Macierzyństwa Maryi Dziewicy jest świętem tyleż samo maryjnym, co i ku czci Jej Syna, Jezusa Chrystusa. Warto o tym przypomnieć, a może wręcz wyjaśnić, dlaczego tak jest.