Uroczytość Objawienia Pańskiego
Homilia do dorosłych

Zanurzeni w chwale objawiającego się Pana

06/01/19 ks. Zbigniew Kosik
Wspomina o tym w swej proroczej wizji Izajasz, który opisując pojawienie się Bożej chwały, światła nad wybranym miastem Jeruzalem, wskazuje, iż to niezwykłe zjawisko stanie się impulsem do wędrówek narodów. Będę one przychodzić w jednym celu: oddać hołd Mesjaszowi, który się narodzi (Iz). To powód do szczególnej radości oraz wdzięczności Stwórcy, pozwalającemu każdemu człowiekowi skorzystać z daru łaski. Z tego przywileju skorzystał św. Paweł.