Apostolstwo modlitwy
Homilia do dorosłych

Chrystus, który wyzwala (II)

01/02/19 ks. Paweł Szpyrka SJ
Franciszek przypomina także zaangażowanie Kościoła w promocję wolności i pomoc ludziom w wychodzeniu z różnego rodzaju zniewoleń. Należy nadal podejmować ten wysiłek. Mimo iż w ostatnim czasie próbuje się przedstawiać Kościół jako jedno z narzędzi opresji. Biskup Rzymu nie ukrywa grzechów członków wspólnoty Kościoła, pasterzy i wiernych. Wskazuje jednak na pełne poświęcenia zaangażowanie o wiele liczniejszych, uczciwych pracowników winnicy Pańskiej.
Intencja ewangelizacyjna: Aby z wielkodusznością były otaczane opieką ofiary handlu ludźmi, przymusowej prostytucji i przemocy.