Polecamy
Katolicy powróćcie do domu. Niezwykły Boży plan na twoje życie Best
seller
Tom Peterson
KSIĄŻKA
20,00 zł 9,00 zł
Homilie obrzędowe
Homilia do dorosłych

Miłość nigdy nie ustaje (homilia ślubna)

04/01/19 ks. Kazimierz Kubat SDS
Kiedy faryzeusze pytają Jezusa o możliwość rozwodu, to nie myślą o takiej, wymagającej miłości. I dlatego Chrystus odsyła ich do początku, do momentu, w którym Bóg stworzył człowieka – mężczyznę i niewiastę – „na obraz i podobieństwo swoje”. To właśnie taka miłość połączyła mężczyznę i kobietę tak ściśle, że nie są już dwoje, ale jedno. I dlatego, co Bóg złączył, człowiek nie może rozdzielić, bo taka miłość jest nierozerwalna.