Homilie obrzędowe
Homilia do dorosłych

Miłość nigdy nie ustaje (homilia ślubna)

04/01/19 ks. Kazimierz Kubat SDS
Kiedy faryzeusze pytają Jezusa o możliwość rozwodu, to nie myślą o takiej, wymagającej miłości. I dlatego Chrystus odsyła ich do początku, do momentu, w którym Bóg stworzył człowieka – mężczyznę i niewiastę – „na obraz i podobieństwo swoje”. To właśnie taka miłość połączyła mężczyznę i kobietę tak ściśle, że nie są już dwoje, ale jedno. I dlatego, co Bóg złączył, człowiek nie może rozdzielić, bo taka miłość jest nierozerwalna.