Homilie okolicznościowe
Homilia do dorosłych

Nie lękajmy się! (25 I)

25/01/19 ks. Kazimierz Zdziebko OMI
Szaweł nie lękał się Jezusa z Nazaretu, ale lękał się, jak sądził, zgubnych skutków szerzenia się nowiny o Nim. A Jezus nie lękał się osoby Szawła, ani jego serca, ani jego duszy, bo wiedział co on nosi w sobie. Początkiem nawrócenia był moment, kiedy oślepiony Chrystusowym blaskiem, pozwolił Jezusowi mówić do siebie: „«Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?»...