Polecamy

Ofiarowanie Pańskie

Homilia do dorosłych
02/02/19 Sławomir Zatwardnicki
Jak interpretować proroctwo Symeona? Czy dotyczy ono „tylko” tamtego czasu i ludzi, dla których Mesjasz stanie się „znakiem sprzeciwu”, czy też wypełnienie słów proroka sięga również naszych czasów? Mam takie wrażenie, że Kościół dziś dużo mówi o jedności „za wszelką cenę”, jakby „zapominając”, że Jezus nie tylko łączy, ale i dzieli ludzi. To trochę jakby próbować stępić ostry miecz...
Homilia do dorosłych
02/02/19 s. Noela Wojtatowicz CSFN
Ofiarowanie Jezusa w świątyni ukazuje całkowitą ufność i zależność Świętej Rodziny od Boga. Ofiarowanie to ma swoje źródło w Prawie Mojżeszowym, które nakazywało, by każde dziecko płci męskiej po czterdziestu dniach od urodzenia było zaniesione do świątyni jerozolimskiej i przedstawione Panu. Zwyczaj ten wskazywał, że narodzone dziecko jest własnością Boga. Od tej chwili Jezus całe swoje życie będzie składał w ofierze Ojcu.
Homilia do dorosłych
02/02/19 ks. Marcin Chudzik
Dzisiejsze święto Ofiarowania Pana dla nas jest wypełnione tajemnicą. Nie tak dawno świętowaliśmy Objawienie Pańskie, w którym rozważaliśmy przybycie i pokłon Mędrców wobec Nowonarodzonego. Dziś jest czterdziesty dzień od Bożego Narodzenia. Zgodnie z Prawem żydowskim matka musiała dokonać oczyszczenia czterdziestego dnia po narodzinach dziecka. Ten obrzęd przywracał ją do rytualnej czystości i jedności.
Homilia do dorosłych
02/02/19 ks. Tomasz Szałanda
Niekiedy czyjś ubiór czy makijaż potrafią bardzo zmienić osobę, co również wpływa na nierozpoznawalność. A czasem ludzie sami przywdziewają „duchowe” maski, chroniąc siebie, swoje tajemnice, emocje i uczucia przed innymi. I nie chcą zostać rozpoznani jacy naprawdę są. O takich sytuacjach pisze Alicja Patey-Grabowska w jednym ze swoich wierszy: „W karnawałowym tramwaju / zasznurowania w maski / chowamy twarze głęboko / pod grubą warstwą tektury.