Polecamy
Zanim powiesz "tak". Przygotowanie do sakramentu małżeństwa
Anthony Garascia
KSIĄŻKA
24,90 zł 5,00 zł
Ofiarowanie Pańskie
Homilia do dorosłych

Stawać się ofiarą żywą, świętą, Bogu przyjemną... (2 II)

02/02/19 s. Noela Wojtatowicz CSFN
Ofiarowanie Jezusa w świątyni ukazuje całkowitą ufność i zależność Świętej Rodziny od Boga. Ofiarowanie to ma swoje źródło w Prawie Mojżeszowym, które nakazywało, by każde dziecko płci męskiej po czterdziestu dniach od urodzenia było zaniesione do świątyni jerozolimskiej i przedstawione Panu. Zwyczaj ten wskazywał, że narodzone dziecko jest własnością Boga. Od tej chwili Jezus całe swoje życie będzie składał w ofierze Ojcu.