Ofiarowanie Pańskie
Homilia do dorosłych

Sugestie słuchacza (2 II)

02/02/19 Sławomir Zatwardnicki
Jak interpretować proroctwo Symeona? Czy dotyczy ono „tylko” tamtego czasu i ludzi, dla których Mesjasz stanie się „znakiem sprzeciwu”, czy też wypełnienie słów proroka sięga również naszych czasów? Mam takie wrażenie, że Kościół dziś dużo mówi o jedności „za wszelką cenę”, jakby „zapominając”, że Jezus nie tylko łączy, ale i dzieli ludzi. To trochę jakby próbować stępić ostry miecz...