Słuchając Franciszka
Homilia do dorosłych

Miłosierdzie i sprawiedliwość (II)

01/02/19 ks. Paweł Szpyrka SJ
Opisując relacje pomiędzy sprawiedliwością a miłosierdziem Franciszek podkreślił: „Nie są to dwa aspekty przeciwstawne, ale dwa wymiary tej samej rzeczywistości, która rozwija się stopniowo i osiąga swój szczyt w pełni miłości”. Sprawiedliwość odnosi się do relacji międzyosobowych, w których powinno się każdemu oddać to, co mu się należy. W rozumieniu biblijnym sprawiedliwość jest postawą człowieka wiernego przykazaniom. Powiedzieć o kimś, że jest sprawiedliwy stanowi najwyższą pochwałę...