Spotkanie wspólnoty różańcowej
Homilia do dorosłych

Panno chwalebna i błogosławiona (II)

02/02/19 ks. Franciszek Zawadzki
Maryja jest panną godną pochwały. Oddawanie jej czci i chwalenie jej słowami modlitw, nabożeństw i pieśni jest oczywiste dla chrześcijańskiej duchowości. Zasłuchanie się w wolę Bożą i ochocza zgoda na jej pełnienie, służba ludziom – krewnej Elżbiecie, małemu Jezusowi, nowożeńcom w Kanie, słuchanie słowa Bożego i rozważanie go w sercu, wierność Synowi aż po krzyż, wspieranie uczniów Jezusa... - to wszystko jest godne pochwały, godne oceny jako zasługujące na szacunek...