Polecamy
Niepłodność. Duchowy i praktyczny poradnik dla małżeństw
Angelique Ruhi-López, Carmen Santamaría
KSIĄŻKA
29,90 zł 10,00 zł

Czytania na październik

Homilia do dorosłych
01/10/19
Tegoroczne czytania na październik, które mogą posłużyć jako wprowadzenia do codziennej modlitwy różańcowej nawiązują do problematyki misyjnej w związku z trwającym od 1 do 31 października Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym.
Homilia do dorosłych
01/10/19 ks. Maciej K. Kubiak
Rozpoczynamy więc dzisiaj w całym Kościele ważny i piękny miesiąc. Naszą codzienną modlitwą różańcową odpowiedzmy na prośbę papieża i w ten sposób przyczyniajmy się do rozbudzenia świadomości misyjnej w całym Kościele. Prośmy Boga o potrzebną energię do misyjnej przemiany naszego życia i duszpasterstwa. Zaprośmy dzisiaj do naszej modlitwy św. Teresę od Dzieciątka Jezus, znaną też jako św. Teresa z Lisieux czy Mała Święta Tereska. Zaprośmy ją do naszej modlitwy nie tylko dlatego, że dzisiaj obchodzimy jej liturgiczne wspomnienie, ale także dlatego, że to właśnie ją w 1927 roku, a więc w dwa lata po kanonizacji, papież Pius XI ogłosił, obok św. Franciszka Ksawerego, główną patronką misji katolickich. Papież Franciszek wybrał ją również na jedną z czterech patronów tego nadzwyczajnego miesiąca.
Homilia do dorosłych
02/10/19 ks. Maciej K. Kubiak
Papież wskazał też cztery konkretne sposoby przeżywania tego miesiąca. Pierwszym z nich jest dążenie do osobistego spotkania z Jezusem Chrystusem – poprzez Eucharystię, słowo Boże, modlitwę osobistą i wspólnotową. Drugi sposób to obfite czerpanie ze świadectwa świętych, którzy ponieśli męczeńską śmierć na misjach.
Homilia do dorosłych
03/10/19 ks. Maciej K. Kubiak
Dzisiaj na naszej październikowej drodze mamy bardzo ważny przystanek: jest nim liturgiczne wspomnienie NMP Różańcowej. Cały październik jest miesiącem różańca, więc możemy powiedzieć, że dzisiaj obchodzimy jakby imieniny Matki Bożej Różańcowej. Zanim w tym pięknym dniu rozpoczniemy naszą modlitwę, nie zapominając o intencjach misyjnych, które poleca naszej modlitwie papież Franciszek, przypomnijmy sobie najpierw, skąd wzięło się dzisiejsze święto i dlaczego Maryję nazywamy „Różańcową”.
Homilia do dorosłych
09/10/19
Wczoraj poznaliśmy symbolikę logo Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego. Dzisiaj chcemy poznać patronów tego miesiąca, zaproponowanych przez papieską Kongregację Ewangelizacji Narodów, która z woli papieża Franciszka przygotowała pomoce, mające ułatwić nam przeżywanie tego nadzwyczajnego miesiąca. Patronami Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego dla całego Kościoła są: służebnica Boża Paulina Jaricot, pochodząca z Francji, założycielka Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary, (a także Żywego Różańca), nasza rodaczka, bł. Maria Teresa Ledóchowska, założycielka Zgromadzenia Sióstr Misjonarek św. Piotra Klawera, zwanych klaweriankami, św. Teresa od Dzieciątka Jezus, którą wspominaliśmy już w pierwszym dniu tego miesiąca oraz pochodzący z Hiszpanii św. Franciszek Ksawery, patron misjonarzy katolickich, który głosił Ewangelię w krajach Dalekiego Wschodu: Indiach, Cejlonie i Japonii.
Homilia do dorosłych
16/10/19 ks. Maciej K. Kubiak
Powróćmy dzisiaj do wydarzeń sprzed 41 lat. W niedzielę, 22 października 1978 roku miała miejsce inauguracja pontyfikatu Jana Pawła II. Była to właśnie Światowa Niedziela Misyjna. W wygłoszonej homilii św. Jan Paweł II wypowiedział słowa, które brzmią echem do dzisiaj: „Nie lękajcie się! Otwórzcie, a nawet, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi! Jego zbawczej władzy otwórzcie granice państw, ustrojów ekonomicznych i politycznych, szerokich dziedzin kultury, cywilizacji, rozwoju”. I za chwilę dodał: „Właśnie dzisiaj cały Kościół obchodzi Światowy Dzień Misyjny, czyli modli się, rozważa, działa, aby Chrystusowe słowa życia dotarły do wszystkich ludzi i zostały przez nich przyjęte jako orędzie nadziei, zbawienia, ogólnego wyzwolenia”. Warto dzisiaj przypomnieć jeszcze inne słowa naszego rodaka, który już na pierwszym konsystorzu powiedział do kardynałów: „Największą troską mego serca są misje”.