Czytania na październik
Homilia do dorosłych

Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa z misją w świecie. Wprowadzenia do nabożeństw październikowych

01/10/19
Tegoroczne czytania na październik, które mogą posłużyć jako wprowadzenia do codziennej modlitwy różańcowej nawiązują do problematyki misyjnej w związku z trwającym od 1 do 31 października Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym.
Ogłoszony przez papieża Franciszka Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny ma rozbudzić świadomość misyjną w całym Kościele. Pomogą w tym z całą pewnością zamieszczone niżej krótkie wprowadzenia do modlitwy różańcowej na każdy dzień października, które opracował ks. Maciej K. Kubiak, redaktor naczelny Biblioteki Kaznodziesjkiej".
Ich uzupełnieniem mogą stać się rozważania tajemnic różańcowych dla dorosłych i dla dzieci, które publikujemy na dalszych stronach.
Dwa pierwsze teksty są dostępne nieodpłatnie, pozostałe w czterech tygodniowych pakietach (każdy za dwa kredyty) lub w całości wraz z drukowaną Biblioteką Kaznodziejską" 5/2019.

W rozważaniach wykorzystano między innymi materiały, przygotowane na Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny i zamieszczone na stronie Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary (www. misio.org.pl, zwłaszcza biografie polskich świadków wiary, przygotowane przez s. Bożenę Najbar SSPC, Marka Wójtowicza SJ, Stanisława Cieślaka SJ, ks. Jarosława Czyżewskiego, o. Ryszarda Jarmuża OFMConv, Marcina Dębkowskiego SDS i ks. Stanisława Morańdę) oraz w biuletynie, wydanym w języku włoskim, opracowanym przez Kongregacją Ewangelizacji Narodów i Papieskie Dzieła Misyjne („Battezzati e inviati. La Chiesa di Christi in missione nel mondo. Mese Missionario Straordinario.
Ottobre 2019”), który ukazał się nakładem oficyny San Paolo, a także artykuł ks. Stanisława Łucarza SJ pt. „Matka Boża Różańcowa” (z serwisu internetowego katolik.pl).

 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.