Czytania na październik
Homilia do dorosłych

Październikowe: 1 X 2019

01/10/19 ks. Maciej K. Kubiak
Rozpoczynamy więc dzisiaj w całym Kościele ważny i piękny miesiąc. Naszą codzienną modlitwą różańcową odpowiedzmy na prośbę papieża i w ten sposób przyczyniajmy się do rozbudzenia świadomości misyjnej w całym Kościele. Prośmy Boga o potrzebną energię do misyjnej przemiany naszego życia i duszpasterstwa. Zaprośmy dzisiaj do naszej modlitwy św. Teresę od Dzieciątka Jezus, znaną też jako św. Teresa z Lisieux czy Mała Święta Tereska. Zaprośmy ją do naszej modlitwy nie tylko dlatego, że dzisiaj obchodzimy jej liturgiczne wspomnienie, ale także dlatego, że to właśnie ją w 1927 roku, a więc w dwa lata po kanonizacji, papież Pius XI ogłosił, obok św. Franciszka Ksawerego, główną patronką misji katolickich. Papież Franciszek wybrał ją również na jedną z czterech patronów tego nadzwyczajnego miesiąca.
Wtorek, 1 października
Rozbudzić świadomość misyjną

Rozpoczynamy dzisiaj październik – miesiąc modlitwy różańcowej. W tym roku, z woli papieża Franciszka, przeżywać go będziemy również jako Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny. Przed dwoma laty, w 2017 roku,  w Światową Niedzielę Misyjną (przypadała 22 października, a więc w dzień liturgicznego wspomnienia św. Jana Pawła II), papież Franciszek napisał specjalny list, który skierował do prefekta Kongregacji Ewangelizacji Narodów. To w tym liście Franciszek ogłosił, że październik 2019 roku będzie przeżywany w całym Kościele jako Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny. Pragnieniem biskupa Rzymu, wyrażonym we wspomnianym liście, było rozbudzenie w całym Kościele świadomości obowiązku misyjnego. Franciszek postanowił ogłosić w całym Kościele ten nadzwyczajny miesiąc, aby „bardziej rozbudzić świadomość missio ad gentes (misji do ludów)  i podjąć z nową energią misyjną przemianę życia i duszpasterstwa”.
Rozpoczynamy więc dzisiaj w całym Kościele ważny i piękny miesiąc. Naszą codzienną modlitwą różańcową odpowiedzmy na prośbę papieża i w ten sposób przyczyniajmy się do rozbudzenia świadomości misyjnej w całym Kościele. Prośmy Boga o potrzebną energię do misyjnej przemiany naszego życia i duszpasterstwa. Zaprośmy dzisiaj do naszej modlitwy św. Teresę od Dzieciątka Jezus, znaną też jako św. Teresa z Lisieux czy Mała Święta Tereska. Zaprośmy ją do naszej modlitwy nie tylko dlatego, że dzisiaj obchodzimy jej liturgiczne wspomnienie, ale także dlatego,  że to właśnie ją w 1927 roku, a więc w dwa lata po kanonizacji, papież Pius XI ogłosił, obok św. Franciszka Ksawerego, główną patronką misji katolickich. Papież Franciszek wybrał ją również na jedną z czterech patronów tego nadzwyczajnego miesiąca.
Pragnienie bycia misjonarką towarzyszyło św. Teresce od najmłodszych lat. W wieku 14 lat czytała o wyprawach misyjnych i miała wielkie pragnienie wyjazdu, by głosić Jezusa tym, którzy Go nie znają. W pewnym momencie zaniechała jednak tych lektur, stwierdzając: „Nie chcę czytać więcej. Mam już wystarczająco wielkie pragnienie stania się misjonarką: cóż by się stało, gdybym poszerzyła swoje aspiracje jeszcze o ten apostolat? Chcę być karmelitanką”.
Całe jej życie było przeniknięte modlitwą za misjonarzy. Przez wiele lat utrzymywała kontakt listowny z dwoma misjonarzami. Do jednego z nich napisała: „Byłabym naprawdę szczęśliwa, mogąc razem z tobą pracować dla zbawienia dusz. W tym celu zostałam karmelitanką, a nie mogąc być czynną misjonarką, chciałam stać się misjonarką miłości i pokuty”. Niech i nasze serca w tym pierwszym dniu października, Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego, wypełni gorące pragnienie wspierania misji modlitwą i ofiarowanymi w ich intencji uczynkami miłości. Odmawiając dzisiaj różaniec, starajmy się pamiętać, że „modlitwa jest
duszą wszelkiej misji”.
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.