Czytania na październik
Homilia do dorosłych

Październikowe: 16-22 X 2019

16/10/19 ks. Maciej K. Kubiak
Powróćmy dzisiaj do wydarzeń sprzed 41 lat. W niedzielę, 22 października 1978 roku miała miejsce inauguracja pontyfikatu Jana Pawła II. Była to właśnie Światowa Niedziela Misyjna. W wygłoszonej homilii św. Jan Paweł II wypowiedział słowa, które brzmią echem do dzisiaj: „Nie lękajcie się! Otwórzcie, a nawet, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi! Jego zbawczej władzy otwórzcie granice państw, ustrojów ekonomicznych i politycznych, szerokich dziedzin kultury, cywilizacji, rozwoju”. I za chwilę dodał: „Właśnie dzisiaj cały Kościół obchodzi Światowy Dzień Misyjny, czyli modli się, rozważa, działa, aby Chrystusowe słowa życia dotarły do wszystkich ludzi i zostały przez nich przyjęte jako orędzie nadziei, zbawienia, ogólnego wyzwolenia”. Warto dzisiaj przypomnieć jeszcze inne słowa naszego rodaka, który już na pierwszym konsystorzu powiedział do kardynałów: „Największą troską mego serca są misje”.