Czytania na październik
Homilia do dorosłych

Październikowe: 2 X 2019

02/10/19 ks. Maciej K. Kubiak
Papież wskazał też cztery konkretne sposoby przeżywania tego miesiąca. Pierwszym z nich jest dążenie do osobistego spotkania z Jezusem Chrystusem – poprzez Eucharystię, słowo Boże, modlitwę osobistą i wspólnotową. Drugi sposób to obfite czerpanie ze świadectwa świętych, którzy ponieśli męczeńską śmierć na misjach.
Środa, 2 października
Ochrzczeni i posłani

Od wczoraj trwa październik – miesiąc modlitwy różańcowej, a także – wyjątkowo w tym roku – Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny, który ma pomóc „bardziej rozbudzić świadomość missio ad gentes (misji do ludów) i podjąć z nową energią misyjną przemianę życia i duszpasterstwa”. Jako motto tego miesiąca papież Franciszek wybrał słowa: „Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa z misją w świecie”. Chodzi o to, aby wszystkim wiernym leżało naprawdę na sercu głoszenie Ewangelii i przekształcenie ich wspólnot w rzeczywistości misyjne i ewangelizacyjne; aby rozwinęło się umiłowanie misji, będących „umiłowaniem Jezusa, ale jednocześnie miłością do Jego ludu” – napisał Franciszek.
Papież wskazał też cztery konkretne sposoby przeżywania tego miesiąca. Pierwszym z nich jest dążenie do osobistego spotkania z Jezusem Chrystusem – poprzez Eucharystię, słowo Boże, modlitwę osobistą i wspólnotową. Drugi sposób to obfite czerpanie ze świadectwa świętych, którzy ponieśli męczeńską śmierć na misjach. Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny ma służyć również pogłębianiu formacji biblijnej, katechetycznej, duchowej i teologicznej dotyczącej misji ad gentes, czyli do wszystkich ludów. Warto zwrócić też uwagę na czwarty sposób, którym jest realizacja miłości w formie wspierania ogromnego dzieła misji ad gentes i chrześcijańskiej formacji w Kościołach będących w największej potrzebie.
Niech Aniołowie Stróżowie, których dzisiaj wspominamy pomogą nam dobrze wykorzystać każdy dzień tego nadzwyczajnego miesiąca, a Matka Boża Anielska, Królowa Różańca Świętego, przedstawi naszą modlitwę swojemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi, który do wszystkich swoich uczniów mówi: „Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody”.
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.