Czytania na październik
Homilia do dorosłych

Październikowe: 23-31 X 2019

23/10/19
„Trzeba pielęgnować swoje wzniosłe marzenia, nagromadzić ich tyle, żeby starczyło na całe dorosłe życie. Nie dajcie im zasnąć, nie odrzucajcie ich. Nawet, jeżeli wydają się niemożliwe do spełnienia” – tak mówiła u schyłku swojego życia, spotykając się z dziećmi i młodzieżą. Sama od dziecka marzyła by zostać lekarką na misjach. Po zdaniu matury w 1928 roku zrobiła pierwszy krok, by zrealizować to dziecięce marzenie i na Wydziale Lekarskim rozpoczęła studia medyczne. Na studiach zaangażowała się w środowisko misyjne. Najpierw była to Sekcja Misyjna w ramach Sodalicji Mariańskiej, a 20 stycznia 1927 roku zainaugurowano pierwsze w Polsce koło misyjne przy uniwersytecie.