Czytania na październik
Homilia do dorosłych

Październikowe: 9-15 X 2019

09/10/19
Wczoraj poznaliśmy symbolikę logo Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego. Dzisiaj chcemy poznać patronów tego miesiąca, zaproponowanych przez papieską Kongregację Ewangelizacji Narodów, która z woli papieża Franciszka przygotowała pomoce, mające ułatwić nam przeżywanie tego nadzwyczajnego miesiąca. Patronami Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego dla całego Kościoła są: służebnica Boża Paulina Jaricot, pochodząca z Francji, założycielka Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary, (a także Żywego Różańca), nasza rodaczka, bł. Maria Teresa Ledóchowska, założycielka Zgromadzenia Sióstr Misjonarek św. Piotra Klawera, zwanych klaweriankami, św. Teresa od Dzieciątka Jezus, którą wspominaliśmy już w pierwszym dniu tego miesiąca oraz pochodzący z Hiszpanii św. Franciszek Ksawery, patron misjonarzy katolickich, który głosił Ewangelię w krajach Dalekiego Wschodu: Indiach, Cejlonie i Japonii.