Polecamy

Rozważania tajemnic różańcowych

01/10/19
Poniżej udostępniamy krótkie rozważania tajemnic różańcowych w oparciu o teksty Pisma Świętego. Więcej rozważań - dostępnych za kredyty - proponujemy poniżej.
01/10/19 s. Urszula Kłusek SAC
Ukrzyżowanie Pana Jezusa - „Niewiasto, oto syn Twój (…). I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie”. Spośród apostołów tylko Jan stał pod Krzyżem. I on właśnie otrzymał dar Matki. Tam, gdzie działo się zbawienie, tam uczniowi została dana Matka. Nie ma Jezusowego krzyża bez stojącej pod nim Matki. Dlaczego? Dlatego że gdy przychodzi dla nas „dzień krzyża”, nie wytrwamy w wierze ukrzyżowanej bez wstawiennictwa Maryi. Ona jest Matką wiary, która wierzy wbrew wszystkiemu.
01/10/19 Anna Lipczyńska
Nawiedzenie - A skądże mi to, że Matka Pana mego przychodzi do mnie? W jaki sposób Elżbieta rozpoznała w Maryi Matkę Boga? Odpowiedź może być tylko jedna: mocą Bożego Ducha. Dzięki tej mocy ja również mogę rozpoznać obecność Boga w drugim człowieku. Mogę – ale czy chcę?
01/10/19 ks. Marek Piedziewicz
Zmartwychwstanie Chrystusa - Dla jednych wieść o zmartwychwstaniu jest przedmiotem nadziei i głębokiej radości. Dla innych sceptycyzmu i poczucia niepewności. Prawdą jest to, że nie ma żadnych świadków zmartwychwstania Jezusa. Najbliżej tego wydarzenia byli rzymscy żołnierze – trzymając straż przed grobem. Prawdą jest także to, że od początku Kościoła, aż po dzień dzisiejszy, możemy natrafić na osoby, które spotkały żyjącego Jezusa. Jest to chyba jedno z największych pragnień i radości zarazem: spotkać żywego Pana na swojej drodze.
01/10/19 s. Noela Wojtatowicz CSFN
Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu - Jezus wychodzi ku Górze Oliwnej po Ostatniej Wieczerzy. Droga do Getsemani jest utkana szeptem modlitwy i słowami Jezusa, które pozwalają przeczuć zbliżające się Jego przeznaczenie: śmierć oraz bliskie rozproszenie się uczniów. „Smutna jest moja dusza aż do śmierci” – zwierza się im Pan Jezus. Doświadcza On lęku i trwogi, doświadcza ostatniej głębokiej samotności właśnie w chwili, kiedy wypełnia się Boży plan. W tym lęku Chrystusa streszcza się trwoga każdego człowieka w obliczu własnej śmierci, pewność jej nieuchronności, a także dostrzeżenie ciężaru zła dotykającego naszego życia.
01/10/19 Sławomir Zatwardnicki
Chrzest w Jordanie - Patrzmy na Jezusa, który, choć sam bez grzechu, przyjmuje jednak chrzest z rąk Jana. W ten sposób solidaryzuje się z nami, grzesznikami. Ta miłość do ludzi w przyszłości doprowadzi go aż na Krzyż. Na razie otrzymuje Ducha Świętego dla realizacji misji zbawienia. Kościół ma iść śladami swojego Założyciela. Nie istnieje sam dla siebie, ale ze względu na całą ludzkość. Zadaniem wszystkich wyznawców jest służba zbawieniu grzeszników. Po to właśnie otrzymaliśmy Ducha Chrystusowego.