Rozważania tajemnic różańcowych dla dzieci

Z Maryją modlimy się za misje

01/10/19 ks. Maciej K. Kubiak
Teksty nawiązują do adhortacji apostolskiej papieża Franciszka „Evangelii gaudium” (EG) oraz jego homilii i katechez z pierwszych miesięcy pontyfikatu. Każde rozważanie kończy się zachętą do modlitwy w konkretnej misyjnej intencji. W ten sposób dzieci włączają się w przeżywanie Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego. Dopełnieniem tych rozważań jest projekt pomocy duszpasterskich, przygotowanych na październik 2019 roku przez Święty Wojciech Dom Medialny: „Różaniec paszportem do nieba”. Więcej informacji na www.swietywojciech.pl lub pod numerem telefonu 603 154 517.
Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej
Chrześcijanin jest zasadniczo radosny. Uczta weselna to uczta pełna radości. I dlatego Matka Boża interweniuje i prosi o cud, by na weselu nie zabrakło radości. Poprośmy dzisiaj Maryję, by pomagała nam być dziećmi Bożymi zawsze pełnymi radości i wesela (por. Franciszek, homilia 6 września 2013). Pomódl się dzisiaj za te dzieci, które nie doświadczają radości i są smutne.