Rozważania tajemnic różańcowych

Chrystusa nie można zatrzymać dla siebie

01/10/19 Sławomir Zatwardnicki
Chrzest w Jordanie - Patrzmy na Jezusa, który, choć sam bez grzechu, przyjmuje jednak chrzest z rąk Jana. W ten sposób solidaryzuje się z nami, grzesznikami. Ta miłość do ludzi w przyszłości doprowadzi go aż na Krzyż. Na razie otrzymuje Ducha Świętego dla realizacji misji zbawienia. Kościół ma iść śladami swojego Założyciela. Nie istnieje sam dla siebie, ale ze względu na całą ludzkość. Zadaniem wszystkich wyznawców jest służba zbawieniu grzeszników. Po to właśnie otrzymaliśmy Ducha Chrystusowego.