Rozważania tajemnic różańcowych

Kieruj nami, rządź i posługuj się wedle swej woli

01/10/19 s. Noela Wojtatowicz CSFN
Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu - Jezus wychodzi ku Górze Oliwnej po Ostatniej Wieczerzy. Droga do Getsemani jest utkana szeptem modlitwy i słowami Jezusa, które pozwalają przeczuć zbliżające się Jego przeznaczenie: śmierć oraz bliskie rozproszenie się uczniów. „Smutna jest moja dusza aż do śmierci” – zwierza się im Pan Jezus. Doświadcza On lęku i trwogi, doświadcza ostatniej głębokiej samotności właśnie w chwili, kiedy wypełnia się Boży plan. W tym lęku Chrystusa streszcza się trwoga każdego człowieka w obliczu własnej śmierci, pewność jej nieuchronności, a także dostrzeżenie ciężaru zła dotykającego naszego życia.