Rozważania tajemnic różańcowych

Maryja uczy nas wiary

01/10/19 s. Urszula Kłusek SAC
Ukrzyżowanie Pana Jezusa - „Niewiasto, oto syn Twój (…). I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie”. Spośród apostołów tylko Jan stał pod Krzyżem. I on właśnie otrzymał dar Matki. Tam, gdzie działo się zbawienie, tam uczniowi została dana Matka. Nie ma Jezusowego krzyża bez stojącej pod nim Matki. Dlaczego? Dlatego że gdy przychodzi dla nas „dzień krzyża”, nie wytrwamy w wierze ukrzyżowanej bez wstawiennictwa Maryi. Ona jest Matką wiary, która wierzy wbrew wszystkiemu.