Polecamy
Pozostać w prawdzie Chrystusa. Małżeństwo i Komunia w Kościele katolickim Best
seller
pod red. Roberto Dodaro
KSIĄŻKA
28,00 zł 23,80 zł

22 niedziela okresu zwykłego

Sugestia programowa
01/09/19 ks. Stanisław Dyk
Rozpoznanie misterium Chrystusa obecnego w obrzędach liturgicznych: Chrześcijanin ma pójść za Jezusem drogą „ciasnych drzwi”, drogą cichości i pokory. Ponieważ jednak jest człowiekiem skażonym grzechem, „w którym nasienie zła zapuściło korzenie” (pierwsze czytanie), to pójście za Jezusem jawi mu się jako rodzaj ciężkiego „jarzma”. Jednak uczestnicząc w Eucharystii, uświadamiamy sobie, że to Chrystus jako pierwszy poniósł owo jarzmo krzyża.
Homilia do dorosłych
01/09/19 Aleksandra Cejrowska
„Na chorobę pyszałka nie ma lekarstwa, albowiem nasienie zła zapuściło w nim korzenie”. „Nie zajmuj pierwszego miejsca”. „Nie zapraszaj swoich przyjaciół, ani braci, ani krewnych”. „Zaproś ubogich, ułomnych…”. Trudno mówić o pokorze i chyba jeszcze trudniej o niej słuchać. Może warto podać konkretne przykłady osób pokornych, takich, które potrafiły się uniżyć w prawdziwie ewangeliczny sposób...
Homilia do dorosłych
01/09/19 ks. Jacek Kacprzak
Dom faryzeusza tego wieczoru staje się areną zderzenia dwóch różnych rzeczywistości, dwóch odmiennych perspektyw pojmowania życia. Widać to już na samym początku, kiedy – jak sobie to wyobrażamy – goście zajmują miejsca przy zastawionym stole. Ważne, aby wybrać sobie dobre miejsce odpowiednie dla własnej pozycji społecznej, pośród innych ważnych osób i oczywiście z dobrym dostępem do wszystkich potraw. Jezus nie bierze udziału w tym zamieszaniu; w tym momencie przeżywa bowiem spotkanie z człowiekiem chorym na wodną puchlinę.
Homilia do dorosłych
01/09/19 diakon Konrad Sulmirski
Jezus w swoim słowie mówi nam o postawie pokory oraz o tym, co z niej wypływa: „Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony”. W Księdze Syracydesa czytamy ponadto, że dobrowolne uniżenie się daje gwarancję otrzymania Bożej łaski. Co dzieje się jednak w sytuacji, gdy osoba zostaje uniżona wbrew swojej woli, właśnie przez biedę, opuszczenie czy śmierć bliskiej osoby?
Homilia do dorosłych
01/09/19 ks. Zbigniew Kosik
O tym jak ważny to obszar życia człowieka, zwłaszcza młodego, dorastającego mogą powiedzieć pedagodzy, nauczyciele. Gdy zanika wola jego własnego rozwoju, w obliczu utraty chęci poprawy, sięga się do prostej argumentacji: gdzie twoja ambicja? To proste wskazanie staje się impulsem do podjęcia kolejnego trudu samorozwoju, doskonalenia się, mimo porażek i braku sukcesu. U podłoża takiego działania leży wzbudzenie w podopiecznym poczucia godności, honoru i osobistej dumy.
Homilia do młodzieży
01/09/19 ks. Jacek Zjawin
Na pierwszym miejscu każdej uczty, czyli każdego życia, powinien usiąść nie kto inny jak Jezus Chrystus, Pan Młody, Oblubieniec Kościoła. Jeśli On tam usiądzie, to wszystkim nam (uczestnikom uczty) podskoczy poziom dopaminy, a więc będziemy spokojni i zadowoleni...