22 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Sugestie słuchacza

01/09/19 Aleksandra Cejrowska
„Na chorobę pyszałka nie ma lekarstwa, albowiem nasienie zła zapuściło w nim korzenie”. „Nie zajmuj pierwszego miejsca”. „Nie zapraszaj swoich przyjaciół, ani braci, ani krewnych”. „Zaproś ubogich, ułomnych…”. Trudno mówić o pokorze i chyba jeszcze trudniej o niej słuchać. Może warto podać konkretne przykłady osób pokornych, takich, które potrafiły się uniżyć w prawdziwie ewangeliczny sposób...