22 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Wewnętrzna siła na drodze szczęścia człowieka

01/09/19 ks. Zbigniew Kosik
O tym jak ważny to obszar życia człowieka, zwłaszcza młodego, dorastającego mogą powiedzieć pedagodzy, nauczyciele. Gdy zanika wola jego własnego rozwoju, w obliczu utraty chęci poprawy, sięga się do prostej argumentacji: gdzie twoja ambicja? To proste wskazanie staje się impulsem do podjęcia kolejnego trudu samorozwoju, doskonalenia się, mimo porażek i braku sukcesu. U podłoża takiego działania leży wzbudzenie w podopiecznym poczucia godności, honoru i osobistej dumy.