23 niedziela okresu zwykłego
Sugestia programowa

Duch Mądrości uświadamia nam naszą kruchość

08/09/19 ks. Stanisław Dyk
Rozpoznanie misterium Chrystusa obecnego w obrzędach liturgicznych: W celebracji uobecnia się Pascha Pana, a Duch Ukrzyżowanego przenika serca wierzących, aby Pana w nich ukształtować.
Duch Święty dany w tej celebracji nazwany jest Darem Mądrości, który pomaga rozstrzygać to, co najbardziej istotne (pierwsze czytanie). Według psalmu responsoryjnego mądrość ta umie rozpoznać ograniczoną i przemijalną naturę ludzką oraz jej zależność od transcendentnego Boga. Człowiek mądry wie, kim jest Bóg i kim my jesteśmy. My jesteśmy „prochem”, a On jest Tym, który nawiedza nas o „świcie swoją łaską”. Bez Boga człowiek (chociażby posiadł wszystko) pozo- staje tylko „prochem”. Eucharystia utrwala to doświadczenie: „Kiedy jesteśmy w komunii z Panem, Duch Święty niejako przeobraża nasze serca i pozwala mu poczuć całe Jego ciepło i miłość” (Franciszek). Duch daje heroizm w realizacji miłości do Boga.
 
„W mocy Bożego Ducha”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2018/2019
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.