Polecamy
Katolicy powróćcie do domu. Niezwykły Boży plan na twoje życie Best
seller
Tom Peterson
KSIĄŻKA
20,00 zł 9,00 zł
23 niedziela okresu zwykłego
Sugestia programowa

Duch Mądrości uświadamia nam naszą kruchość

08/09/19 ks. Stanisław Dyk
Rozpoznanie misterium Chrystusa obecnego w obrzędach liturgicznych: W celebracji uobecnia się Pascha Pana, a Duch Ukrzyżowanego przenika serca wierzących, aby Pana w nich ukształtować.
Duch Święty dany w tej celebracji nazwany jest Darem Mądrości, który pomaga rozstrzygać to, co najbardziej istotne (pierwsze czytanie). Według psalmu responsoryjnego mądrość ta umie rozpoznać ograniczoną i przemijalną naturę ludzką oraz jej zależność od transcendentnego Boga. Człowiek mądry wie, kim jest Bóg i kim my jesteśmy. My jesteśmy „prochem”, a On jest Tym, który nawiedza nas o „świcie swoją łaską”. Bez Boga człowiek (chociażby posiadł wszystko) pozo- staje tylko „prochem”. Eucharystia utrwala to doświadczenie: „Kiedy jesteśmy w komunii z Panem, Duch Święty niejako przeobraża nasze serca i pozwala mu poczuć całe Jego ciepło i miłość” (Franciszek). Duch daje heroizm w realizacji miłości do Boga.
 
„W mocy Bożego Ducha”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2018/2019
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.