23 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci

Nie zawieść zaufania Jezusa

08/09/19 Danuta Szelejewska
Pan Jezus stawia nam dzisiaj konkretne wymagania. A przyznać trzeba, że są one wyjątkowo trudne i w pierwszym momencie niejednego mogą wystraszyć. Święty Łukasz dokładnie cytuje słowa Pana: „nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem” (Łk 14, 33). A to oznacza przyjęcie na siebie odpowiedzialności za słowa i czyny.