Polecamy

24 niedziela okresu zwykłego

Sugestia programowa
15/09/19 ks. Stanisław Dyk
Wyjaśnienie tekstów świętych – odsłonięcie obchodzonego misterium: Misterium tej celebracji to Bóg, który przed Mojżeszem objawił swoją istotę: „Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność” (Wj 34, 5-6). Mojżesz wyznaje wówczas, że Pan jest Bogiem, który przebacza. „Imię Boże «Ja jestem» wyraża wierność Boga, który mimo niewierności ludzkiego grzechu i kary, na jaką człowiek zasługuje, zachowuje «swą łaskę w tysiączne pokolenia»” (Wj 34, 7).
Homilia do dorosłych
15/09/19 Sławomir Zatwardnicki
Wydaje mi się, że warto zwrócić uwagę na dominującą dziś tendencję epatowania powrotami synów marnotrawnych do Boga. Zewsząd pojawiają się świadectwa osób, które dalekie czy nawet wrogie Bogu, wracają w dramatycznych okolicznościach do Niego. Jakby zabrakło relacji starszych braci, którzy też przecież potrzebują nawrócenia – nawet jeśli mniej spektakularnego, to równie istotnego.
Homilia do dorosłych
15/09/19 ks. Szymon Bajon
Jaki jest Bóg, w którego wierzysz? Jaki jest twój Bóg? Pewnie można by udzielić mnóstwo ciekawych odpowiedzi, zwracających uwagę na jakąś cechę Boga. Mogłyby one zresztą być zaskakująco różne. Jest jednak wśród nich jedna podstawowa, która wydaje się być tak oczywista, że czasem tracimy ją z oczu. Bóg jest dobry.
Homilia do dorosłych
15/09/19 ks. Piotr Winkler
Nie wolno nam, w naszej wolności, odepchnąć Jego wyciągniętej, miłosiernej dłoni. Trzeba podjąć próbę powrotu, wraz z Jezusem, do Jego owczarni. Święty Józef Sebastian Pelczar radzi: „Jeżeli zdarzyło ci się nieszczęście i upadłeś, nie rozpaczaj lecz z ufnością i pokorą uciekaj się do miłosierdzia Bożego, które nie chce śmierci grzesznika, ale cierpliwie go znosi, pilnie szuka i przyjmuje z miłością.
Homilia do młodzieży
15/09/19 s. Arletta Ziółkowska
Droga ku Bogu składa się ze zrezygnowania z własnej arogancji, pychy, głupoty. Marnotrawny syn dopiero gdy stracił pieniądze, przyjaciół i zaczął głodować, zrozumiał swój błąd. Droga ku Bogu jest uznaniem popełnionego błędu i aby tak się stało potrzeba życiowej mądrości. Takiej mądrości, która pozwala wejść na ścieżkę prowadzącą ku domu Ojca.
Homilia do dzieci
15/09/19 bp Antoni Długosz
Kiedy rodzice i dziadkowie składają nam urodzinowe, czy imieninowe życzenia (obraz), mówią w nich, abyśmy nie tylko byli zdrowi, ale także grzeczni i posłuszni. Tymi życzeniami wyrażają swoją miłość do nas mając nadzieję, że wyrośniemy na dobrych i odpowiedzialnych ludzi. Rodzice wiedzą, że obok pozytywnych cech naszego charakteru i talentów mamy słabości i wady, które powodują dużo zamieszania w naszym życiu. Należą do nich lenistwo, zazdrość, kłótliwość, kłamstwo, pycha. Jest ich wiele...